Herman Bogaerts

Legal Management – de katalysator voor juridische kwaliteit

Herman Bogaerts

Bedrijf

KMO Legal

Functie

CEO

Stage

Partner Stage

Uur

13.40 - 14.10

Herman Bogaerts vertelt over de evolutie in de rol van de juridische adviseur van de ondernemer. Aanvankelijk nam deze adviseur een reactieve houding aan om geleidelijk aan een meer proactieve rol op te nemen. In het ondernemerslandschap van vandaag verwacht men van de moderne juridische adviseur dat hij een legal leader is en dat hij zelfs denkt als een business partner. Dit kan echter alleen maar werken als de ondernemingen op hun beurt legal leadership tonen in hun bedrijfsvoering, met name door het juridische aspect in een vroeg stadium te betrekken. Herman haalt voorbeelden aan uit eigen ervaring en neemt je mee in een interactief verhaal.

Over Herman

Herman Bogaerts draait al bijna 30 jaar mee in de juridische branche.
Hij behaalde in 1992 het diploma kandidaat in de rechten (KUB) en in 1995 dat van licentiaat recht in
de rechten (VUB).
In 2011 rondde hij met succes de masteropleiding in het ondernemingsrecht (UA) af.
Na een korte passage in de ambtenarij maakte hij in 1997 de overstap naar de advocatuur, een
carrière die net geen 25 jaar zou duren.
Aan de balie bouwde hij een eigen kantoor uit met een 10-tal medewerkers.
Tijdens de eerste lockdown van 2020 groeide het idee om ondernemingen op juridisch vlak te
ontzorgen.
Begin 2022 verliet hij de balie en koos hij resoluut voor het adviesmodel.
Vanuit KMO Legal helpt hij – samen met zijn team – ondernemingen met hun juridische uitdagingen.
Juridische gemoedsrust staat hierbij centraal.

Reserveer jouw ticket voor 2024!