Catherine

Job- en bedrijfscoaching zit in de lift

Catherine Poissonnier & Frederik De Buck

Bedrijf

Improve & Solusio

Functie

Coach & CEO

Stage

De Studio

Uur

13.40 - 14.10

Over Catherine

Ik studeerde Klinische Psychologie aan de V.U.B. en later Marketing Management. Verder heb ik me ook bezig gehouden met de studie van de werking van de hersenen en hoe prikkels door taal en ervaringen ons gedrag beïnvloeden en sturen. Ik zoek permanent naar recent ontdekte wetmatigheden die me kunnen helpen om met mensen te werken en haal mijn inspiratie uit de psychologie, de neurologie, de filosofie en de kwantumfysica.

Aan twee hogescholen doceerde ik psychologie, personeelsbeleid, marketing management en inkoopbeleid. Voor internationale en nationale bedrijven en non-profit organisaties deed ik marketing research en verzorgde ik trainingen op het vlak van communicatie, samenwerking, veranderingsprocessen, klantgericht handelen, ergonomie, coachen, evalueren en screenen van medewerkers.

Trefwoorden binnen mijn werk zijn ontwikkeling, kracht, verantwoordelijkheid, keuzes, balans, positieve intenties, betrokkenheid, enthousiasme, mildheid en vastberadenheid.

Reserveer jouw ticket voor 2024!