Dewi Van De Vyver

Waarom diversiteit in tech een no-brainer is

Dewi Van De Vyver

Bedrijf

Flow Pilots

Functie

CEO

Uur

Ada Lovelace, Grace Hopper en Margareth Hamilton, zonder hen zouden we niet eens deze tekst op onze computers kunnen schrijven. Zij zijn de grondleggers van alles wat we vandaag weten over informatica. Maar ondanks al onze inspanningen om vrouwen in STEM/tech te krijgen, blijft de vrouwelijke studentenpopulatie dalen. Kinderen worden gevormd in de jaren tussen 2-12, dan leren ze wat hun plaats is in de maatschappij, waarden, normen en wat goed of correct gedrag is. Dat betekent dat alles wat we in die jaren leren, van invloed is op onze toekomstige levenskeuzes, de manier waarop we onszelf zien en onze positie in de hiërarchie van de samenleving innemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen worden blootgesteld aan enorme hoeveelheden bevooroordeelde informatie, met als gevolg dat meisjes vanaf 6 jaar zichzelf al minder geschikt vinden voor echt slimme jobs in STEM/tech.Hoog Tijd om dat te veranderen.

Dewi Van De Vyver blijft vragen waarom. Waarom stuurt technologie de mensen in plaats van andersom? Hoe kunnen we tech inzetten voor een beter leven? Waarom verdwijnen inclusie en ethiek van zodra de deuren van de boardrooms dichtgaan?
Als co-founder en CEO van Flow Pilots trekt ze die lijn door. Want soms raakt het probleem niet opgelost omdat de vraag verkeerd was. Bedrijven en overheden willen digitaal transformeren, maar ook zij moeten eerst vragen waarom en voor wie.
Dewi pleit voor meer ethiek in de tech — én meer diversiteit. Dat doet ze in het panel van de podcast Tech45, met het event The Ada Talks, in het bestuur van Voka, tot in de adviesgroep voor de STEM-opleidingen. Ze zal all-in blijven gaan, zolang het nodig is.